بازدید جناب آقای دکتر ناصر فخاری مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر از شرکت توسعه مکانیزاسیون کوثر

حضور دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر به همراه دکتر محمدصادق واعظی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و برخی مدیران ارشد سازمان در شرکت توسعه مکانیزاسیون کوثر و تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان شرکت.
مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر پس از بازدید از خطوط تولید با کارگران شرکت به گفتگو نشست و تصریح کرد: ماه گذشته حاصل زحمات شما را در جریان بهره برداری از کارخانه انزلی مشاهده کردم. بنابراین؛ برخود واجب دیدم به مکانیزاسیون بیایم و از تلاشهای تک تک کارکنان این شرکت و کلیه مدیرانی که سهمی در کسب این دستاورد داشتند به ویژه سرکار خانم مهربخش تشکر و قدردانی کنم.
از دیگر انگیزه های این بازدید پس از تشکر و خداقوت، گفتگو با دست‌اندرکاران شرکت و مطالبه مولدسازی هر چه بیشتر ظرفیت های موجود برای توسعه کمی و کیفی تولیدات است.
محمد صادق واعظی مدیرعامل هلدینگ کشاورزی نیز بیان کرد: امروز مکانیزاسیون به بازار داخلی این پیام را مخابره کرده که می‌تواند نیاز بازار را با تولید دستگاه جوجه کشی پوشش دهد و امیدواریم روزی این شرکت حتی به شرایط صادرات محصولات خود دست یابد.