تماس با ما

آدرس شرکت : 


از سمت بزرگراه شهید لشکری (جاده مخصوص تهران-کرج )  :  کیلومتر یازده بزرگراه شهید لشکری خیابان سپاه اسلام شماره ۳۱

از سمت بزرگراه فتح ( جاده قدیم تهران-کرج)  :  کیلومتر سیزده بزرگراه فتح بعد از زیرگذرسه راه شهریار خیابان سپاه اسلام شماره ۳۱

کد پستی شرکت :  ۱۴۴۱۱-۱۳۸۹۸

تلفن های شرکت : ۳-۴۴۹۰۷۹۴۱-۰۲۱

فاکس : ۴۴۹۰۷۹۴۴-۰۲۱

ایمیل: info@kamidco.ir