حضور کامیدکو در نمایشگاه مرغ مادر گوشتی

نهمین همایش انجمن مرغ مادر گوشتی و اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت مرغ مادر گوشتی ایران پ

زمان دوم و سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

مکان هتل المپیک