شرکت مکانیزاسیون در مسیر صادرات

دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی با حضور در اولین نمایشگاه صنعت مرغ مادر گوشتی ایران از غرفه شرکت مکانیزاسیون بازدید کرد و در جریان پیشرفت های این شرکت قرار گرفت.

به گزارش شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر ؛ دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و مهندس کامرانی مدیرکل حوزه مدیرعامل کوثر با حضور در غرفه مکانیزاسیون در اولین نمایشگاه صنعت مرغ مادر گوشتی ایران به صاحب میرپناهی مدیرعامل و دست اندرکاران شرکت مکانیزاسیون خداقوت گفت.
در ابتدای این دیدار صاحب میرپناهی با ارائه گزارشی از افزایش تقاضا برای محصول راهبردی شرکت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کوثر در بازار (که از مصادیق خودکفایی سازمان به شمار می رود) اظهار کرد: دستگاه های جوجه کشی تولید شده توسط شرکت مکانیزاسیون در بازار داخلی مشتریان خوبی به دست آورده است و به لطف خداوند امسال با انجام مقدمات اجرایی در مورد بروزرسانی تکنولوژی تولید دستگاه های جوجه کشی به دنبال صادرات دستگاه جوجه کشی به کشورهای همسایه خواهیم بود.
در ادامه دکتر ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر دستاوردهای مکانیزاسیون از جمله حضور پربار در اولین نمایشگاه صنعت مرغ مادر گوشتی ایران را ستود و بیان داشت: افزایش تولید، توسعه سهم از بازار، تکریم مشتریان، همگامی با تکنولوژی روز دنیا و حضور در بازارهای بین المللی از جمله توقعات سازمان اقتصادی کوثر از این شرکت به شمار می رود.