راه اندازی خط تولید شانه تخم مرغی کمتر از دوماه دیگر

دکتر زینب مهربخش مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر
طی جلسات مکرر با مدیران واحد هاي بازرگانی و کارتن سازی ضمن تأکید بر اتمام عملیات عمرانی وراه اندازي هرچه سريعتر خط تولید شانه تخم مرغی دستورات لازم در راستاي تسريع امور صادركردند تا انشاالله ظرف یک ماه آینده در تیرماه ۱۴۰۱ این خط به بهره برداری کامل برسد.
لازم بذکر است با راه اندازی این خط ضمن اشتغال زایی ، نیاز شرکتهای هم گروه به اين محصول تامين ميگردد.