پروژه خاکی-هیدروپونیک هلیلان

پروژه خاکی-هیدروپونیک گلخانه هلیلان با مسحت ۷/۲ هکتار توسط مهندسان شرکت کامیدکو احداث شده و بعنوان یک نمونه موفق گلخانه ای در سطح کشور شناخته میشود