طرحها و پروژه ها

احداث بزرگ ترین کارخانه جوجه کشی ایران

احداث بزرگ ترین کارخانه جوجه کشی ایران

تیم فنی – تخصصی شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر، موفق شد تا در کمتر از ۲ ماه، ۱۰ دستگاه ماشین هچر را تولید، نصب و راه اندازی نماید. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، دکتر سید صاحب میرپناهی مدیرعامل شرکت توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی کوثر در […]