# گرامیداشت عید غدیر خم و دهه ولایت در شرکت توسعه مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی کوثر

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی کوثر،جشن عیدبزرگ غدیرخم در محل شرکت با بابرپایی نمازجماعت،مولودی خوانی
ایستگاه صلواتی وتوزیع سبد ارزاق غدیر برگزار شد.