مناقصه تک مرحله ای شماره ۲ (جدید)

شرکت توسعه مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی کوثر درنظر دارد جهت تامین قطعات و برد ها و سنسورهای الکترونیکی خود شامل (برد دما-برد رطوبت-برد ترنر-سنسور دما-سنسور co2  (با شرکت های تامین کننده همکاری نماید.

  • مهلت تهیه اسناد مناقصه از شرکت از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به آدرس : تهران کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص خیابان سپاه اسلام پلاک ۳۱ میباشد.
  • مهلت تحویل مدارک تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
  • تاریخ بازگشایی پاکت ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

لذا جهت هماهنگی با شماره های ذیل تماس حاصل نمائید.

۱۱۶ داخلی ۴۴۹۰۷۹۴۱