تولید کارتن جوجه ای و کارتن تخم مرغی

تولید کارتن جوجه ای و کارتن تخم مرغی ، شانه تخم مرغی ، انواع کفی و انواع کارتن های لمینت با کیفیت  و با داشتن پرسنل فعال و دلسوز درفضای مناسب در واحدکارتن سازی نیاز مشتریان این معقوله را تامین مینماید.