چهار شرکت برتر هلدینگ کشاورزی کوثر معرفی شدند

چهار شرکت برتر هلدینگ کشاورزی کوثر بر اساس فرایند پایش و ارزیابی های به عمل آمده معرفی شدند. در این راستا از مدیر عاملان شرکت های مرغک ، ماهان ، اشراق و توسعه مکانیزاسیون کوثر قدردانی و تجلیل به عمل آمد .