ترولی ستری

قیمت : تماس بگیرید

مشخصات و مزایا:

گنجایش ۵۳۷۶ عدد تخم مرغ

طراحی و ساخت مناسب جهت نگهداری واستفاده مستمر

راحتی جهت جابه جایی با توجه به طراحی مناسب

طراحی مناسب جهت جاگزاری و برداشت سینی های تخم مرغ

مناسب و سازگار جهت شستشوی صنعتی

ابعاد:

طول ۱۶۶۶ میلی متر
ارتفاع ۲۰۳۷ میلی متر
عرض ۵۶۵ میلی متر